onsdag 14. oktober 2009

Reiki♥

Her har jeg funnet frem litt informasjon og historie om Reiki og hvordan den kan påvirke oss som mennesker.
Jeg har selv gått på kurs og har gjennomført Reiki I og Reiki II. 
Reiki III skal jeg ta i løpet av neste år.


Reiki er en gave fra universet, og er tilgjengelig for oss alle.

Selvhelbredelse
Det er viktig å være klar over at selvhelbre­delse er det avgjørende første trinnet hvis du vil bli en kanal for reiki. Det er bare når du tar ansvar for din egen helbredelse, at du kan bli i stand til å støtte andre i deres helbredelsesprosess. 

Egenbehandling minsker stress, får deg til å bli mer avslappet og styrker mot­standsdyktigheten mot sykdom. 
Reiki skaper harmoni og velvære i livet ditt

Hva er det reiki gjør?
Reiki er vanligvis til hjelp for alle typer hel­bredelse og lindrer smerter og akutte symptomer.Reiki har også en positiv innvirkning på ens åndelige utvikling. 
Etter en behandling føler du deg ofte mye klarere, og du kan oppleve å få dyp innsikt i spesielle problemer og spørsmål du strever med. 
Reiki kan dermed hjelpe deg til å gjennomføre nødvendige forandringer og beslutninger i livet ditt, uansett hva du trenger eller ønsker å oppnå.
Reiki påvirker hver enkelt person på en unik måte, men fungerer alltid slik mottake­ren har størst behov for. 

Det finnes imidlertid en del vanlige virkninger som alle opplever. 
Energi som forbrukes til daglig blir fornyet
Dette innebærer at når du føler deg utslitt eller utbrent, kan den ubalansen som oppstår, og som påvirker deg negativt både fysisk, emosjonelt og mentalt, rettes opp igjen.
Hvis du er stresset, er det sannsynlig at du vil utvikle fysiske symptomer, som for eksempel hodepine, magesmerter, stadige forkjølelser, nyreplager eller generelle for­døyelsesproblemer. Slike symptomer er uttrykk for overdrevent negativt stress, som ledsages av ubalanse i energisystemet. 

Eksempler på dette er at immunsystemet svekkes eller at svekkede organer ikke funge­rer ordentlig, og derfor trenger ekstra energi-oppladning. For å lindre slike symptomer må energibalansen din gjenopprettes. '
Reiki kan harmonisere energiene i kroppen ♥ og hjelpe deg til å gi slipp og slappe av, og dermed redusere stress. Samtidig hjelper reiki deg til å utvikle positive reaksjoner i stressituasjoner. 
Reiki styrker og harmoniserer immunsys­temet
Vi bruker hele tiden av livsenergien vår uten at vi erstatter den.  
Reiki hjelper oss med å etterfylle og legge til energi, og der­med får vi også bedre helse♥
Hvordan reiki påvirker følelsene
Når du får behandling med reiki kan du oppleve at du blir sterkt følelsesmessig berørt. Emosjonelle blokkeringer blir ofte oppløst, og du kommer i nærmere kontakt med følelser som du tidli­gere kanskje har undertrykt - som for eksem­pel sorg eller sinne. Det er viktig å godta slike «negative» følelser. 

De er energier som for­vandler seg til kreative krefter så snart du gjør dem til dine egne ved å gi dem oppmerksom­het og la dem få komme til uttrykk.
Reiki hjelper deg til å bli mer oppmerksom på indre prosesser, både de følelsesmes­sige og mentale. 

Du føler deg ofte klarere og kan komme til å oppdage og gi slipp på negative ideer om deg selv og andre som du har kjempet med i mange år.
Reiki gir deg støtte i din åndelige utvikling

Folk som åpner seg for reiki, blir bedre kjent med seg selv

De opplever øket bevissthet, intuisjon og selverkjennelse. Den opplevel­sen som er mest vanlig under en behandling, er en avslappet følelse av fred og trygghet.


Hensikten med reiki er å tilføre kroppen eks­tra energi som den kan bruke til å helbrede seg selv♥

Reiki kan trygt brukes uansett hva slags sykdom mottakeren lider av, men i til­legg til å bruke reiki-behandling bør man all­tid rådføre seg med lege. 
Reiki stiller ingen diagnose og er ment som en komplementær helbredelsesmetode. 
Når det gjelder akutte sykdomstilstander som betennelser, influ­ensa, forkjølelse, fordøyelsesbesvær, galle-eller nyresten, ryggplager og hodepine, kan reiki veldig ofte være til rask og effektiv hjelp ved å lindre smertene og forsterke helbredel­sen.

♥♥♥♥♥
  
Historie
Grunnleggeren, Dr Mikao Usui levde på slutten av forrige århundre og var daglig leder og kristen prest ved et lite universitet i Kyoto, Japan. En dag spurte en av de eldste elevene hans ham om han trodde på de mirakuløse helbredelsene som Kristus skulle ha utført, og om han selv var i stand til å fremvise slike evner. Dr Usui hadde ikke noe svar på spørsmålene, men denne hendelsen førte til store forandringer i livet hans. Han sa opp stillingen sin og startet på en intens søken for å studere de healingmetodene Kristus hadde benyttet. 
Mens han søkte kom han over noe i buddhistiske skrifter som umiddelbart fanget hans interesse.
Usui lærte seg det gamle indiske språket sanskrit for å studere de opprinnelige buddhistiske skriftene i sin søken etter kunnskap om healing. I ett av disse skriftene fant han de symbolene og mantraene som er grunnlaget for reiki, men på den tiden visste ikke Usui hvordan han skulle bruke symbolene og mantraene for å kunne praktisere healing.

I de årene han holdt på med studiene, tilbrakte Usui atskillig tid i et buddhistisk kloster. Etter råd startet Usui på en 21 dagers meditasjons og fasteperiode på et hellig fjell nær Kyoto. På den siste dagen av denne fasten hadde han en dyptgående meditativ opplevelse. Han så et skimrende lys på himmelen komme mot seg i stor fart. Dette lyset traff ham midt i panna litt over øynene (det tredje øyet)og dermed kom han inn i en utvidet bevissthetstilstand. 
I denne høyere tilstanden så Usui et kraftig hvitt lys hvor de symbolene han hadde studert i skriftene på sanskrit, åpenbare seg. Det gikk samtidig opp for ham hvordan symbolene og mantraene skulle brukes, og han følte seg oppfylt av en kraftig helbredende energi. 
Da denne utrolige healing og meditasjonsopplevelsen var over, startet Usui nedstigningen fra det hellige fjellet. Han hadde det litt for travelt, og skadet tåen sin så stygt at den begynte å verke og blø. Da han holdt hånden sin rundt foten, stoppet blødningen øyeblikkelig og smerten forsvant.

Utviklingen av reiki innenfor Usui-tradisjonen foregår ved personlig opplæring og innvielse fra mester til elev.

1 kommentar: